Drie dubbelglas en geïsoleerde (passief) kozijnen

Op de site Lente Akkoord zijn diverse ervaringen en aandachtspunten over drie dubbelglas en geisoleerde kozijnen (zgn passief kozijn) beschreven.

Een gevel bestaat vaak voor de helft of meer uit glas. In ieder gebouw is dat noodzakelijk voor
een prettig verblijfsklimaat, maar in een goed geïsoleerde gebouwschil vormt het energetisch
gezien een zwakke schakel. Zelfs met HR++-glas verliest een raam acht keer meer warmte dan
een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5. Om te komen tot energieneutrale
nieuwbouw moet het energieverlies via transparante delen verder worden beperkt.

Het energieverlies via transparante delen wordt in hoofdlijnen bepaald door de isolatiewaarde
van het gebruikte glas en de thermische kwaliteit van ramen, deuren en kozijnen. Daarnaast
speelt de oriëntatie van transparante delen een rol. In deze factsheet beschrijven we enkele
aanbevelingen voor de toepassing van drievoudig glas en goed geïsoleerde kozijnen. We
ontlenen die aan ervaringen in recente woning- en utiliteitsprojecten met een uitzonderlijke
energieprestatie.

Drievoudig glas

De kwaliteit van glas is in de afgelopen decennia enorm verbeterd. De laatste jaren is
drievoudig glas in opkomst. Daarmee worden energieverliezen verder beperkt en komt
energieneutrale nieuwbouw binnen bereik. In de bouw is de toepassing ervan niet
ingewikkelder dan dubbelglas, maar er zijn wel enkele aandachtpunten waar ontwerpers,
bouwers en eindgebruikers rekening mee moeten houden.

http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/12/lente-akkoord-factsheet-drievoudig-glas.pdf

Bron:

Samenstelling & redactie -> Claudia Bouwens (NEPROM, Lente-akkoord)

Tekst -> Henk Bouwmeester

December 2013

Plaats een reactie